"Juist ook de afwisseling tussen Native-speaking en Nederlandse achtergrond werkte goed en gaf ruimte voor "echte" Russische taalinvalshoek (uitspraak, nuances, etc), maar ook beantwoording vragen vanuit Nederlandse (grammaticale) hoek. Docenten vullen elkaar goed aan. Op deze wijze kwamen allerlei verschillende elementen aan bod en werd ik op verschillende manieren uitgedaagd om met de stof bezig te zijn."(B1-cursist BZ)

----

"Ik vond de inhoud en presentatie van het lesmateriaal uitstekend. Eventuele hiaten in het leerboek werden goed aangevuld door hand-outs die speciaal voor ons werden gemaakt. Ik heb nu een stevige basiskennis van de Russische grammatica en kan beginnend lezen, schrijven en praten. Veel dank aan Olja, Esther en Galja!" (A2-cursist BZ)

----

"Aangezien ik nog geen enkele kennis had van het Russisch had ik behoefte aan de basis (schrift, grammatica, woordenschat). Dit is absoluut behaald in zo'n 25 lessen. Ik heb er veel aan gehad en heb het met plezier gedaan. Van absolute analfabeet ben ik een beginnend lezer en spreker geworden." (A1-cursist BZ)

----

"Ik vond Galja (ik heb haar imja, otsjestvo en familia niet) een bijzonder boeiende en inspirerende lerares. In taallessen Russisch heb ik vele, hoog gekwalificeerde docenten versleten, maar zij scoort wel heel hoog onder hen in kennis, didactiek en enthousiasme" (B2-cursist BZ)